Локацијски услови

-Захтев за издавање локацијски услови преузми ОВДЕ(ДОК,ПДФ)
1.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
2.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ЈЕГДИЋ БРАНКА ИЗ СРПСКОГ КРСТУРА
3.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
4.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ОЛУШКИ БОШКО ИЗ НОВОГ КНЕЖЕВЦА
5.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ДИМИТРОВ СЛОБОДАН ИЗ НОВОГ КНЕЖЕВЦА
6.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ ИЗ НОВОГ САДА
7.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
8.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-СТАНКОВИЋ МАЈЕ И СТАНКОВИЋ БОЈАНА ИЗ НОВОГ КНЕЖЕВЦА
9.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ- „ДТД РИБАРСТВО“ ИЗ БАЧКОГ ЈАРКА
10.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-„ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о БЕОГРАД,РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ НОВИ САД,ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ СУБОТИЦЕ
11.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-АД „АЛЕВА“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
12.ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ-„ТЕРМОЕНЕРГО ИНЖЕЉЕРИНГ ИЗ БЕОГРАДА