КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

Контролне листе су документи који садрже списак приоритетних питања провере и примењују се у складу са чланом 14. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018).
Kонтролне листе инспекције за заштиту животне средине доступне су на следећем ЛИНКУ