Конкурси, огласи, обавештења

ОБАВЕШТЕЊА ЗА ГРАЂАНЕ

-Програм подстицања равномерног регионалног развоја у 2016. години објављено 13.07.2016.године погледајте ОВДЕ
-УРЕДБА О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЊА РАВНОМЕРНОГ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА погледај ОВДЕ
КРИТЕРИЈУМ 1,КРИТЕРИЈУМ 2,ОБРАЗАЦ 1,ОБРАЗАЦ 2.
 

-ОДЛУКА О ЈАВНОМ ПОЗИВУ за закуп дела обале реке Тисе у Новом Кнежевцу објављено 20.06.2016.године погледај ОВДЕ
-NYILVÁNOS FELHÍVÁS-

-ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПРИВРЕДНИЦИМА КРОЗ ИТАЛИЈАНСКУ КРЕДИТНУ ЛИНИЈУ погледај ОВДЕ
-Кредит за помоћ малим и средњим предузећима преко домаћег банкарског сектора-брошура 2016 погледај ОВДЕ

-Програм подршке малим предузећима за набавку опреме
погледајте ОВДЕ
-Oбразац1,-Образац2,-Образац3.

-Отворен Јавни позив Менторинг за ММСП и задруге погледајте ОВДЕ
Образац1.MENTORING.2016,-Образац2.MENTORING.2016

-Развојна агенција Србије расписала је 25.05.2016. године Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке даљем развоју ММСП и предузетника. Погледајте ОВДЕ у целости Јавни позив и преузмите обрасце у продужетку.
Oбразац1,Образац2,Образац3,Образац4.

-START-UP финансијска подршка Министарства привреде и Фонда за развој погледајте ОВДЕ

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА,ПРЕДУЗЕТНИКА И КЛАСТЕРА погледајте ОВДЕ
-КОМПЛЕТАН КОНКУРС ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ-

-ПРИЈАВА на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из буџета општине Нови Кнежевац за 2016 годину за НВО
(НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ) преузмите ОВДЕ

-ОДЛУКА О ПРИОРИТЕТИМА ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2016.ГОДИНИ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОДРШКЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОДРШКЕ ПОЧЕТНИЦИМА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ ПОСЛА – START-UP продужен је рок до 20.06.2016.године погледај ОВДЕ
ОБРАЗАЦ 1,ОБРАЗАЦ 2, ОБРАЗАЦ 3,ОБРАЗАЦ 4,ОБРАЗАЦ 5,ОБРАЗАЦ 6.

-ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ИГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА објављено 18.03.2016 погледај ОВДЕ

-ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРСТКИХ ОБЈЕКАТА преузмите ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2016.ГОДИНИ објављено 18.03.2016 погледај ОВДЕ
-ПРИЈАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА – 2016 преузми ОВДЕ
БОДНА ЛИСТА ЗА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

-ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2016.ГОДИНИ објављено 18.03.2016 погледај ОВДЕ
-ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА ПАПЗ 2016.ГОДИНЕ објављено 18.03.2016 погледај ОВДЕ
-БОДНА ЛИСТА ЗА СПРОВОЂЕЊА СТРУЧНУ ПРАКСУ

-РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ објављено 18.03.2016.године погледајте ОВДЕ

-КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ објављено 09.02.2016.године погледај ОВДЕ
-ПРАВИЛНИК о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања објављено 09.02.2016.године погледај ОВДЕ
1)ОБРАЗАЦ 1-ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ
2)ОБРАЗАЦ 2-МЕДИЈИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2016.ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 29.12.2015.године погледај OВДЕ

-ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ објављено 29.12.2015.године погледај OВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2016.ГОДИНИ објављено 29.12.2015.године погледај ОВДЕ

-ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2016.ГОДИНИ објављено 29.12.2015.године погледај ОВДЕ

– О Д Л У К A О ПРИОРИТЕТИМА ЗА КОЈЕ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2016.ГОДИНИ објављено 28.12.2015.године погледај ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2016.ГОДИНИ ОБЈАВЊЕНО 28.12.2015.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ПРИЈАВА на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из буџета општине Нови Кнежевац за 2016 годину за НВО објављено 28.12.2015.године погледај ОВДЕ

– ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА OШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 18.12.2015.погледај ОВДЕ

-HIRDETMÉNYT TESZ KÖZZÉ A HIVATALI HELYISÉG NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA ITT

-ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРСТКИХ ОБЈЕКАТА објављено 11.09.2015.године преузмите ОВДЕ

-ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ИГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА објављено 11.09.2015.године пгледај ОВДЕ

-КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ ЗА 2016.ГОДИНУ –

– О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЗА 2016. ГОДИНУ oбјављено 10.09.2015.године погледајте ОВДЕ
1) П Р И Ј А В А на Конкурс за финансирање или суфинансирање програма односно пројекта у култури објављено 10.09.2015.године погледајте ОВДE
2) И З В Е Ш Т А Ј о реализацији програма односно пројекта у култури oбјављено 10.09.2015.године погледајте ОВДЕ

-„Повезујућа снага заједничке историје“ пројекат у финансирању Европске Уније у оквиру програма „Европа за грађане“ погледај ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2015.ГОДИНИ oбјављено 25.05.2015.године преузмите ОВДЕ

-ПРИЈАВА на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из буџета општине Нови Кнежевац за 2015 годину за НВО, на територији Mесне заједнице Мајдан-Рабе објављено 25.05.2015.године погледај ОВДЕ

-ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи породицама избеглих на територији општине Нови Кнежевац објављено 11.05.2015.године погледај ОВДЕ

-„Повезујућа снага заједничке историје“ пројекат у финансирању Европске Уније у оквиру програма „Европа за грађане“ погледај ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2015.ГОДИНИ објављено 10.02.2015.године погледај ОВДЕ
1) И З В Е Ш Т А Ј о реализацији пројекта невладиних организација преузмите ОВДЕ
2) ПРИЈАВА на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из буџета општине Нови Кнежевац за 2015 годину за НВО
(НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ) преузмите ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И УСТАНОВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2015.ГОДИНИ објављено 06.02.2015 погледај ОВДЕ

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2015.ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 19.01.2015.године погледај ОВДЕ
1) ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ објављено 19.01.2015.године погледај ОВДЕ(пдф)
2) ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ објављено 19.01.2015.годину погледај ОВДЕ(доц)

-ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2015.ГОДИНИ објављено 19.01.2015.године погледај ОВДЕ(пдф)
1) ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА објављено 19.01.2015.погледај ОВДЕ(пдф)(доц)
2) ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА објављено 19.01.2015.погледајте ОВДЕ(пдф)(доц)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ oбјављено 11.12.2014.године
погледај ОВДЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА ПАПЗ 2014.ГОДИНИ објављено 11.12.2014.године преузми ОВДЕ

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ објављено 04.12.2014.године погледај ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2014.ГОДИНИ oбјављено 17.11.2014.године погледај ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014. ГОДИНИ објављено 23.10.2014 погледај ОВДЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА ПАПЗ 2014.ГОДИНИ објављено 23.10.2014 погледај ОВДЕ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ИГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА објављено 13.10.2014.години погледајте ОВДЕ

A TÖRÖKKANIZSA TERÜLETÉN LÉVŐ SPORTLÉTESÍTMÉNYEK KIÉPÍTÉSÉRE ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ESZKÖZÖK TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL VALÓ PÉNZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNOS HIRDETMÉNY ITT

ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ СПОРСТКИХ ОБЈЕКАТА попуни ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА У КУЛТУРИ ЗА 2015.ГОДИНИ објављено 17.09.2014.години погледајте ОВДЕ

OДЛУКА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ за финансирање и суфинансирање програма и пројекта у култури за 2015.години објављено 17.09.2014.години погледајте ОВДЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за грађане објављено 17.09.2014.години погледај ОВДЕ

É R T E S Í T É S za građane objavljeno 17.09.2014.godini pogledaj OVDE

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за грађане објављено 28.08.2014.години погледај ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2014.ГОДИНИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ОБЈАВЉЕНО 18.07.2014.ГОДИНЕ ПИГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ СТРУЧНА ПРАКСА ПАПЗ 2014.ГОДИНЕ OБЈАВЉЕНО 18.07.2014.ГОДИНЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

Обавештење – објављено 01.07.2014.године.

Захтев за давање Сагласност на цену воде,одвођењеотпадних вода,изношење отпадних вода,изношење отпада и погребних услуга са применом од 01.јула 2014.године
1.Вода и отпадне воде
2.Изношење отпада
3.Погребне услуге

З А К Љ У Ч А К СА ПРЕДЛОГОМ СЛЕДЕЋИХ МЕРА (пдф)

Р Е Ш Е Њ Е О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У 2014. ГОДИНИ (пдф)

О Д Л У К A О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ – УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК (пдф)

2. É R T E S Í T É S (pdf)

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (пдф)

2. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA (пдф)

3. И З В Е Ш Т А Ј о реализацији пројекта невладиних организација (доц)

4. ПРИЈАВА на јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из буџета општине Нови Кнежевац за 2014 годину за НВО (доц)

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА (пдф)

2. NYILVÁNOS PÁLYÁZAT AZ EGYHÁZAK SZÁMÁRA (пдф)

3. ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА (доц)

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА (доц)