КАНЦЕЛАРИЈА ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

КОOРДИНАТОР : ДРАГАНА ЈАНЧИЋ
e-mail: sekretarica@noviknezevac.rs
ТЕЛЕФОН:0230/81-031