КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

КООРДИНАТОР : ДЕЈАН МИЈАТОВ – дипломирани економиста
е-mail: dejan.mijatov@noviknezevac.rs
ТЕЛЕФОН:0230/82-055 ЛОК:136

Покрајински секретаријат за пољопривреду објавио нове конкурсе везане за традиционалне манифестације, подршку младима у пољопривреди, наводњавање, пчеларство, заштита од временских непогода и опремање сточарских фарми. Детаљи на сајту psp@vojvodina.gov.rs

03.јануара 2020. расписан јавни позив за набавку новог трактора у 2020. години који је отворен до 29.маја 2020. детаљи на сајту управе за аграрна плаћања.

Расписан трећи јавни позив за ИПАРД подстицаје

Трећи јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства расписан је данас и рок за подношење захтева је од 26 новембра 2019. године до 24 фебруара 2020. године

Предмет овог Јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови у вези са изградњом, као и набавком нове опреме и механизације. Обухваћени су сектори млека, меса и воћа и поврћа, јаја и грожђа и захтев за одобравање пројекта може се поднети само у оквиру једног сектора за једну или више инвестиција.

По овом Јавном позиву опредељена су средства у износу од 5.412.941.299 динара, а висина подстицаја је 50%, односно 60% прихватљивих трошкова за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.

Минималан износ подстицаја које корисник може да оствари у оквиру свих сектора је 10.000 евра, док је максимални подстицај у оквиру сектора воћа и поврћа, сектора меса, јаја и грожђа милион евра, док у сектору млека корисници могу да остваре подстицај и од два милиона евра.

Детаљан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http://www.minpolj.gov.rs и интернет страници Управе за аграрна плаћања http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/.

Информације у вези расписаног Јавног позива могу се добити и путем телефона, позивањем Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 011/2607960 и 2607961, као и контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/3020100; 3020101 и 31 07 013 сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.