К О Н К У Р С ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД СЕПТЕМБАР-ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ