К О Н К У Р С ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ЛИЧНОГ ПРАТИОЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОДИНЕ