ЈАВНИ УВИД ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

-ЈАВНИ УВИД ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ ДРОПЉЕ ЗА 2021.ГОДИНУ-ДОПИС

-Јавни увид у Нацрт ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН СРП „Пашњаци велике дропље“ на животну средину погледајте ОВДЕ