ЈАВНИ ПОЗИВ ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА 2023

-Јавни позив је затворен – и у току је реализација и потписивање уговора са новим корисницима.

ПРАВИЛНИК ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ 2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОМАЋИНСТВА