ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2022.ГОДИНЕ