Јавни конкурс за учешће домаћинстава у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на породичним кућама на територији општине Нови Кнежевац за 2022. годину