ЈАВНИ КОНКУРС ЗА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2020. ГОДИНИ