ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ