ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ OРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2022. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ