ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ OРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2019. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ