ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ OРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ