ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 2022

– ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ПЛАН ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ОД 2022-2027.ГОДИНЕ

Предлоге , сугестије и питања у вези Плана јавног здравља Општине Нови Кнежевац упутити на мејл адресу: mile.vidakovic@noviknezevac.rs