ЈАВНА РАСПРАВА – СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

– НАЦРТ СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ОД 2024. ДО 2026.ГОДИНЕ

– ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ НА ПРЕДЛОГ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. до 2026. ГОДИНЕ

ОБРАЗАЦ ЗА КОМЕНТАРЕ НА ПРЕДЛОГ СРЕДЊОРОЧНОГ ПЛАНА ЗА ОПШТИНУ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПРОСЛЕДИТЕ НА МЕЈЛ АДРЕСУ dejan.mijatov@noviknezevac.rs