Јавна расправа -План развоја општине Нови Кнежевац за период 2022-2030

-План развоја општине Нови Кнежевац за период 2022-2030

Јавна расправа за План развоја општине Нови Кнежевац за период 2022-2030 године траје 15 календарских дана почев од 27.01.2022.године

За све сугестије и предлоге грађани се могу обратити контакт особи :
Дејан Мијатов-Руководилац канцеларије за локални економски развој Општине Нови Кнежевац
е-мејл: dejan.mijatov@noviknezevac.rs