Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2023

Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Нови Кнежевац за 2023

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Nacrta Odluke o buxetu Opštine Novi Kneževac za 2023. godinu, mogu se dostaviti najkasnije do 15.09.2023. godine, putem elektronske pošte na adresu: knjigovodstvo@noviknezevac.rs