ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Primedbe, predlozi i sugestije na tekst Nacrta Odluke o buđžetu Opštine Novi Kneževac za 2022. godinu, mogu se dostaviti najkasnije do 10. 12.2022. godine, putem elektronske pošte na adresu: knjigovodstvo@noviknezevac.rs