ЈАВНА РАСПРАВА – Н А Ц Р Т ПЛАН РАЗВОЈА КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2028. ГОДИНЕ