БУЏЕТ ЗА 2017. ГОДИНУ

1.ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ OД 29.09.2017.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

2.ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017.ГОДИНИ ОД 02.06.2017.ГОД ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

3.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ погледај ОВДЕ

БУЏЕТ ЗА 2016.ГОДИНУ

-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНИ ОД 18.11.2016.ГОД ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

1.OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ погледај ОВДЕ

2.ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ погледај ОВДЕ

3.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ