ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН 1.2.11/2020

-Одлука о измени уговора о ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за израду спортске хале у Нови Кнежевац

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу

-Одлуку о додели уговора у вези јавне набавке бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу.

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима

-ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – (II измена)Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.2.11/2020

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.2.11/2020 ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ НАКОН I ИЗМЕНЕ

– I ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу

-ОБАВЕШТЕЊЕ о продужењу рока за подношење понуда бр.ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.11/2020 – Израда пројектно техничке документације за изградњуспортске хале у Новом Кнежевцу.

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Израда пројектно техничке документације за изградњу спортске хале у Новом Кнежевцу – бр. ЈН 1.2.11/2020