ЈАВНА НАБАВКА БР:ЈН.1.1.1/2020

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – бр. ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора у вези ЈН 1.1.1/2020 погледај ОВДЕ

-Одговор на захтев заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези јавне набавке бр.ЈН 1.1.1/2020 – Гориво за возила погледај ОВДЕ

-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности бр. ЈН 1.1.1/2020
-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Гориво за возила – бр. ЈН 1.1.1/2020