ЈАВНА НАБАВКА БР: JN1.3.3/2020

-ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. ЈН 1.3.3/2020 – Рехабилитација улице Петефи Шандора на Филићу погледај ОВДЕ

-Одлука о додели уговора у вези ЈН 1.3.3/2020-Рехабилитација улице Петефи Шандор у Филићу погледај ОВДЕ

-КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ – Рехабилитација улице Петефи Шандора на Филићу – бр. ЈН 1.3.3/2020 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ
-ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке број ЈН 1.3.3/2020 ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ