ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЈДАН – РАБЕ

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ КРСТУР

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА КАНДИДАТИМА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂАЛА

1.РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 1. НОВИ КНЕЖЕВАЦ

2.РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЈДАН – РАБЕ НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2. МАЈДАН – РАБЕ

3.РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 3. БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО

4.РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ КРСТУР НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 4. СРПСКИ КРСТУР

5.РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂАЛА НА ИЗБОРИМА ОДРЖАНИМ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 5. ЂАЛА

-Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 1. НОВИ КНЕЖЕВАЦ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

-Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ КРСТУРУ ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 4. СРПСКИ КРСТУР 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

-Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂАЛА У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 5. ЂАЛА 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

-Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВОУ ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 3. БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

-Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЈДАН – РАБЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2. МАЈДАН-РАБЕ 11. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

-ОДЛУКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОЈЕ ТРЕБА ДА САДРЖИ СПОРАЗУМ О ОБРАЗОВАЊУ ГРУПЕ ГРАЂАНА У ЦИЉУ ПОДНОШЕЊА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ 11.ФЕБРУАРА 2018.ГОДИНЕ

-РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂАЛА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂАЛА НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 11.02.2018.ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 5.ЂАЛА

-РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЈДАН-РАБЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЈДАН-РАБЕ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 11.ФЕБРУАР 2018.ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 2.МАЈДАН – РАБЕ

-РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 11.ФЕБРУАР 2018.ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 1.НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ КРСТУР ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКИ КРСТУР НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 11.ФЕБРУАР 2018.ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 4.СРПСКИ КРСТУР

-РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО НА ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 11.ФЕБРУАР 2018.ГОДИНЕ У ИЗБОРНОЈ ЈЕДИНИЦИ 3.БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО

УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ РАСПИСАНЕ ЗА 11. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ

1.МЗ НОВИ КНЕЖЕВАЦ
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 1
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 2
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 3
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 4
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 5
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 6
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 7
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 8

2.МЗ СРПСКИ КРСТУР
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 1
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 2
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 3
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 4
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 5
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 6
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 7
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 8

3.МЗ ЂАЛА
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 1
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 2
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 3
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 4
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 5
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 6
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 7
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 8

4.МЗ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 1
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 2
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 3
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 4
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 5
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 6
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 7
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 8

5.МЗ МАЈДАН-РАБЕ
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 1
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 2
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 3
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 4
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 5
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 6
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 7
-ОБРАЗАЦ ИМЗ 8