Избори 2016

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

-OДЛУКА О ДОДЕЛИ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

-РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА погледајте ОВДЕ

-РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледајте ОВДЕ

-ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА ИЗБОРНИМ ЛИСТАМА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О БОЈИ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА У СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 24.АПРИЛА 2016.ГОДИНЕ погледај ОВДЕ

– V É G Z É S T TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAINAK 2016. ÁPRILIS 24-ÉN SORRA KERÜLŐ MEGVÁLASZTÁSÁRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT VÁLASZTÁSI LISTA MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ITT

-РЕШЕЊЕ О БРОЈУ БИРАЧА ПО БИРАЧКИМ МЕСТИМА погледај ОВДЕ

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАСПИСАНИХ ЗА 24.АПРИЛ 2016.ГОДИНУ погледај ОВДЕ

ПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

1.ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 1
ИЗБОРНУ ЛИСТУ погледајте ОВДЕ
2.ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 2
ИЗБОРНУ ЛИСТУ погледајте ОВДЕ
3.ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 3
ИЗБОРНУ ЛИСТУ погледајте OВДЕ
4.ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 4
ИЗБОРНУ ЛИСТУ погледајте ОВДЕ
5.ИЗБОРНА ЛИСТА БРОЈ 5
ИЗБОРНУ ЛИСТУ погледајте ОВДЕ

НЕПРОГЛАШЕНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ

-РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЛИСТЕ НП ДДД погледајте ОВДЕ

-ЗАКЉУЧАК О ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА погледајте ОВДЕ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗАКАЗАО ЈЕ ПРВУ СЕДНИЦУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 09.03.2016 ГОДИНЕ (СРЕДА) СА ПОЧЕТКОМ У 08:00 У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ,СОБА БРОЈ 16.

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ – ОБРАСЦИ
ОБРАЗАЦ 01,ОБРАЗАЦ 02,ОБРАЗАЦ 03,ОБРАЗАЦ 04,ОБРАЗАЦ 05,ОБРАЗАЦ 06,ОБРАЗАЦ 07,ОБРАЗАЦ 08,

ОДЛУКА О ПРОПИСИВАЊУ ОБРАЗАЦА

ОДЛУКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА СПОРАЗУМА-ГРУПЕ ГРАЂАНА

ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ погледајте ОВДЕ,и на мађарском језику погледајте ITT

1) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ објављено 04.03.2016. године
Преузмите/погледајте документ: PDF

2) ОБРАЗАЦ – ЗАХТЕВ
Преузмите документ: DOC

ПОКРАЈИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГРАЂАНЕ погледајте ОВДЕ,и на мађарском језику погледајте ITT