ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

1.ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

2.СТРАТЕШКИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОД 2019 ДО 2021 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

3.ГОДИШЊИ ПЛАН ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 2019 НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

4.ЕТИЧКИ КОДЕКС НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

5.ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ