Институције културе

БИБЛИОТЕКА «БРАНИСЛАВ НУШИЋ»
Директор: Габријела Ромхањи, професор мађарског језика и књижевности
Адреса: Нови Кнежевац, Цара Душана 4
Телефон: +381 0230/83-597
Факс: +381 0230/83-597
Е-маил: bibliotekank@eunet.rs