Фото: Друга редовна седница Скупштине општине Нови Кнежевац