ПРВА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На првој, ванредној седници Скупштине општине, одржаној 17. септембра, утврђено је да, на основу писмених оставки, као и

17.09.2020.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седници Скупштине општине, одржаној 28. фебруара, именовани су чланови сталног састава Општинске изборне комисије:

05.03.2020.