ЈАВНА ЧЕСМА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Јавна чесма која је изграђена на пијаци, у центру Новог Кнежевца, званично је у функцији од 12. априла. На тај начин је

19.04.2024.