ОДРЖАНА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА О УНАПРЕЂЕЊУ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ БАНАТА ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ПОТЕНЦИЈАЛА АЛХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА ПАРТА И МАЈДАН

Општина Нови Кнежевац заједно са партнерима из Румуније - Жупанијом Темишвар и Музејом Баната из Темишвара учествује у

22.05.2020.