Буџет општине од 2012 до 2016.годину

-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНИ ОД 18.11.2016.ГОД ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

1.OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ погледај ОВДЕ

2.ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ погледај ОВДЕ

3.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2016.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2015.ГОДИНУ погледај ОВДЕ(пдф)

OДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ oбјављено је 15.12.2014.године погледај ОВДЕ(ПДФ)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ(пдф)

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ЗА 2014. ГОД (пдф)

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2013.ГОД (пдф)

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ (пдф)