БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

-И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2022. ГОДИНЕ

-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ ОД 07.10.2022.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ ОД 17.06.2022.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

Gradjanski vodič kroz Odluku o budzetu Opštine Novi Knezevac za 2022 godinu.