БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2021.ГОДИНУ

-ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ за 2021. годину погледај ОВДЕ

-ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

-И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021. ГОД