БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2020.ГОДИНУ

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2020. ГОДИНЕ

-ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ за 2020. годину погледај ОВДЕ

-ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ