БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2018.ГОДИНУ

1.ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ OБЈАВЉЕНО 30.11.2018.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

2.ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018.ГОДИНУ OБЈАВЉЕНО 29.06.2018.ГОДИНЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

3.ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА OПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2018. ГОДИНЕ