9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица (поновљен поступак 2).

Обавештење о закљученом уговору (за партију 1) бр.IV-404-39-17/2024 од дана 8.7.2024. године, а у вези набавке добара бр.9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица (поновљен поступак 2).

Обавештење о закљученом уговору (за партију 2) бр.IV-404-39-14/2024 од дана 1.7.2024. године, а у вези набавке добара бр.9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица (поновљен поступак 2).

Одлуку о додели уговора бр.IV-404-39-11/2024 од дана 24.6.2024. године, а у вези набавке добара под бројем 9/2024 – Набавка мањих пољопривредних машина и опреме за економско оснаживање избеглица (поновљен поступак 2).

– Позив за подношење понуда бр.IV-404-39-3/2024 од дана 14.6.2024.године

– Образац понуде_партија 1 (образац бр.1А)

– Образац понуде_партија 2 (образац бр.1Б)

– Модел уговора_партија 1 (образац бр.2А)

– Модел уговора_партија 2 (образац бр.2Б)