11/2024-ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА И ТРЕПТАЧА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ