Животна средина – Огласна табла процена утицаја

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези Решење под бројем VI-05-501-27-4/2024, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину пројекта „РАДИО-БАЗНА СТАНИЦА „NS2634_01 KI_Novi_Kneževac_jug“ на кп.бр. 3087/1 КО Нови Кнежевац.

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези поднетог захтева одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројектa: „РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ НС2634_01 КИ_Нови_Кнежевац_југ“ на кп.бр. 3087/1 КО Нови Кнежевац

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези Решења под бројем VI-05-501-107-2/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „КИ13 КИУ13 КИЛ13 КИО13 КИЈ13 Банатско Аранђелово“ на кп.бр.742 КО Банатско Аранђелово, чији је носилац Телеком Србија АД Београд, Таковска 2.

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези Решење под бројем VI-05-501-106-2/2023, којим се утврђује да није потребна израда студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта Базна станица „КИУ19 КИЛ19 КИО19 КИЈ19 Нови Кнежевац 2“ на кп.бр. 896 КО Нови Кнежевац, чији је носилац Телеком Србија АД Београд Таковска 2.

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези поднетог захтева од Телеком Србија АД Београд Таковска 2 Београд за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројектa: Базна станица „КИ13 КИУ13 КИЛ13 КИО13 КИЈ13 Банатско Аранђелово“ на кп.бр. 742 КО Банатско Аранђелово.

-О Б А В Е Ш Т Е Њ Е у вези поднетог захтева од Телеком Србија АД Београд Таковска 2 Београд за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину Пројектa: Базна станица „КИУ19 КИЛ19 КИО19 КИЈ19 Нови Кнежевац 2“ на кп.бр. 896 КО Нови Кнежевац.

29.03.2023
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње комплекса за примарну прераду летине на к.п. бр. 8231, КО Нови Кнежевац, погледај ОВДЕ

07.03.2023.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат – Изградња комплекса за складиштење и примарну прераду летине – производњу здраве хране од LoginEKO d.o.o., Булевар Зорана Ђинђића бр.125, Београд погледај ОВДЕ

30.12.2020
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да није потребна израда Студије о провени утицаја на животну средину за пројекат ПОСТОЈАЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПРИПРЕМУ ОТПАДА ЗА ТРАНСПОРТ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БР.2775 КО НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

21.12.2020.година

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за издавање дозволе за привремено складиштење отпада на територији општине Нови Кнежевац-Друштво са ограниченом одговорношћу за управљањем чврстим комуналним отпадом Регионална депонија Суботица погледај ОВДЕ

18.12.2020.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И МЕХАНИЧКУ ПИПРЕМУ ОТПАДА ЗА ТРАНСПОРТ – BATO-2-PLAST из Новог Кнежевца погледај ОВДЕ

29.07.2019.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА погледај ОВДЕ

12.07.2019.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – ПР НК-ТИСА Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

05.07.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о процени утицаја пројекта на животну средину – Телеком Србија АД погледај ОВДЕ

16.06.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину – Телеком Србија АД погледај ОВДЕ

17.02.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледајте ОВДЕ

06.02.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу о процени утицаја на животну средину за пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ, чија се реализација планира на катастарској парцели бр. 3087/2, КО Нови Кнежевац погледај ОВДЕ

16.01.2017.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ на катастарској парцели бр. 3087/2, КО Нови Кнежевац погледај ОВДЕ
.
29.12.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

14.12.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ГАСНЕ СТАНИЦЕ „РЦМ“ Д.О.О. НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

02.11.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

02.09.2016.године
Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА РАЗРАДА И ЕКСПЛОАТАЦИЈА ГАС КОНДЕЗНОГ ЛЕЖИШТА Пз-1 НА ЕКСПЛОАТАЦИОНОМ ПОЉУ МАЈДАН, на животну средину погледај ОВДЕ

18.05.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

19.04.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о третману сузбијање крпеља на територији општине Нови Кнежевац погледајте ОВДЕ

07.04.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна израда студије о процени утицаја на животну средину за пројекат ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

18.03.2016.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ (ППОВ) погледај ОВДЕ

29.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НАСЕЉА НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

25.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ МАЛА ЕЛЕКТРАНА 2,41 MW НА САБИРНО ОТПРЕМНОЈ СТАНИЦИ МАЈДАН погледај ОВДЕ

03.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НОВИ КНЕЖЕВАЦ погледај ОВДЕ

03.12.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процени утицаја на животну средину НИС А.Д.НОВИ САД погледај ОВДЕ

05.05.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о донетом решењу да је није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину-ПРОЈЕКТА ФАБРИКА НОВА – КОМПЛЕКС АЛЕВА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ погледај ОВДЕ

22.04.2015.године
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за пчеларе погледаj ОВДЕ

16.04.2015.године
Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину погледај ОВДЕ

04.12.2014.године
Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА КОТЛАРНИЦА ЗА КОТАО НА УГАЉ НОМИНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА 8 MW, на животну средину погледај ОВДЕ

19.11.2014.године
Обавештење о могућности јавног увида у Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ГАСА НА ГП МАЈДАН на животну средину погледај ОВДЕ

17.04.2014.године
Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

31.03.2014.године
Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину погледај ОВДЕ

06.03.2014.године
Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину погледај OВДЕ

10.02.2014.године
Обавештење о донетом решењу којим се одређује обим и садржина Студије о процени утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

23.01.2014.године
Обавештење о поднетом захтеву за одрађивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину погледај ОВДЕ

14.01.2014.године
Oбавештење о донетој одлуци да је потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

19.12.2013.године
Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

15.07.2013.године
Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

28.06.2013.године
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

29.03.2013.године
Обавештење о донетом решењу да није потребна процена утицаја на животну средину погледај ОВДЕ

7.03.2013.године
Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину погледај ОВДЕ