Здравство

ДОМ ЗДРАВЉА

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
Директор: Др Рената Миклош, спец.радиологије
Телефон: +381 0230/81-110
Факс: +381 0230/81-110

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА БОЛНИЦА «СВЕТИ ВРАЧЕВИ»

Адреса: Нови Кнежевац, Краља Петра I Карађорђевића 85
Директор: Др Јованка Петровић, психијатар
Телефон: +381 0230/83-000
Факс: +381 0230/83-005