Општинско веће

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Александра Ранковић, дипломирани васпитач,
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055.

Ирена Славковић,дипломирани инжењер пољопривреде
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055.

Роберт Јакша, електроинжењер
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: +381 230/82-055 лок. 136
Телефон мобилни: +381 62/792-811
Е-маил: mesnezajednice@noviknezevac.rs