Општинско веће

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Александра Ранковић, дипломирани васпитач,
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055 aleksandra.rankovic@noviknezevac.rs

Ирена Славковић,дипломирани инжењер пољопривреде
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/82-055 irena@noviknezevac.rs

Роберт Јакша, електроинжењер
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: +381 230/82-055 
jaksarobert@noviknezevac.rs