Начелници

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

Зоран Гајин, дипломирани правник
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон: 0230/81-031
Факс: 0230/82-076.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Јелена Красић, дипломирани економиста
Контакт адреса: Краља Петра I Карађорђевића 1, 23330 Нови Кнежевац
Телефон:0230/82-055.