Пољопривреда – Огласна табла

ПОЉОПРИВРЕДА ЗА 2019 ГОДИНУ

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ, ПРЕГЛЕД ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЖЕТВУ МОЖЕ СЕ ПРИЈАВИТИ У СВИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

-ÉRTESÍTÉS

-О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLDTERÜLETEK NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ H I R D E T M É N Y T

– ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ 2. КРУГ ЛИЦИТАЦИЈЕ 2018 ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

2017
ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПРАВНО КОРИШТЕНИМ ПАРЦЕЛАМА КОЈЕ СУ У ВЛАСНИШТВУ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ

ОДЛУКА О ИЗУЗИМАЊУ УЗУРПИРАНИХ ПАРЦЕЛА СА ЛИЦИТАЦИЈЕ 12,13,14 ДЕЦЕМБРА 2017.ГОДИНЕ

-О Г Л А С ЗА ЈАВНУЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

-AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ FÖLDTERÜLETEK NYILVÁNOS ÁRVERÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ H I R D E T M É N Y T

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА „ШУМАДИЈА САЈАМ“ У КРАГУЈЕВАЦ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ погледај ОВДЕ
-A FÖLDUTAK JAVÍTÁSÁRÓL ITT

-OБАВЕШТЕЊЕ зa прописане мере заштите од пожара за време жетве 2016.године објављено 15.06.2016.год погледајте ОВДЕ
-ÉRTESÍTÉS Tűzvédelmi előírások a 2016-os ARATÁS idejére ITT

-OБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ објављено 14.06.2016 погледајте ОВДЕ-ÉRTESÍTÉS ITT

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА 2015 ГОДИНУ

ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
-ПРИЈАВА УЧЕШЋА НА ФЕСТИВАЛУ РАКИЈЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ(ПДФ,ДОЦ)

1) ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2016 годину погледајте ОВДЕ

Nyilvános felhívás a krelem benyújtását a használt mezőgazdasági terület az állam tulajdonában lvő 2015-re ITT

2) ЈАВНИ ПОЗИВ за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нови Кнежевац за 2015.годину погледајте ОВДЕ

Nyilvános felhívás kimutatására kedvezményes bérlet a mezőgazdasági földterület állami tulajdonban a település Novi Kneževac 2015 megjelenés ITT

ЛИЦИТАЦИЈА / ГАРАНЦИЈЕ / ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

УГОВОР О ЈЕМСТВУ(doc)

МЕНИЧНА ИЗЈАВА(doc)

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА (docx)

ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА (pdf)

З А Х Т Е В за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта (pdf)

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА по основу узгоја и држања животиња AZ ELŐBÉRLETI JOG ELISMERÉSÉNEK IGÉNYLÉSE állattenyésztés és állattartás alapján (pdf)

О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА (pdf)