ЈАВНИ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 2021.ГОДИНЕ