ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ OРГАНИЗОВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2021. ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ