ОДРЖАНА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА О УНАПРЕЂЕЊУ ТУРИЗМА У ПРЕКОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ БАНАТА ИСКОРИШЋАВАЊЕМ ПОТЕНЦИЈАЛА АЛХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА ПАРТА И МАЈДАН

Општина Нови Кнежевац заједно са партнерима из Румуније - Жупанијом Темишвар и Музејом Баната из Темишвара учествује у

22.05.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ: ПУ „СРЕЋНО ДЕТЕ“

Овим путем вас обавештавамо да је П.У. „Срећно дете“ Нови Кнежевац организовала дежурства васпитача и свих запослених.

24.03.2020.