ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ 2015

-ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ-НАЦРТ ПЛАНА погледајте ОВДЕ

-ИЗВОДИ ИЗ ПЛАНОВА ВИШЕГ РЕДА-

1) ИЗВОД ИЗ PPRS погледај ОВДЕ(ПДФ)

2) ИЗВОД ИЗ RPPAPV погледај ОВДЕ(ПДФ)

3) ИЗВОД ИЗ PPPPN ТИСЕ погледај ОВДЕ(ПДФ)

4) ИЗВОД ИЗ PPPPN E-24 погледај ОВДЕ(ПДФ)

-ГРАФИЧКИ ДЕО-
РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

1) НАЦРТ PPO NK Намена-модел погледај ОВДЕ(ПДФ)

2) НАЦРТ PPO NK Инфраструктура -модел погледај ОВДЕ(ПДФ)

3) НАЦРТ PPO NK Заштита – модел погледај ОВДЕ(ПДФ)

4) НАЦРТ PPO NK Спровођење -модел погледај ОВДЕ(ПДФ)